Site search button

Cefnogaeth Digidol ar gael

Ydych chi, ffrind neu aelod o’r teulu eisiau gwella eich sgiliau digidol neu angen cymorth gyda dyfais ddigidol? Os felly, mae Gwynedd Ddigidol yn cynnig cefnogaeth yn y lleoliadau canlynol:

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener
Canolfan Waith –  Pwllheli 10.00yb-12.30yh Partneriaeth Ogwen – Bethesda 1.00yh-4.00yh Congl Meinciau – Botwnnog 10.30yb-12.30yh Porthi Dre – Caernarfon 9.30yb-12.30yh Porthi Dre – Caernarfon 9.30yb-12.30yh
Felin Fach – Pwllheli 1.00yh-4.00yh Cyfle – Bangor 2.00yh-4.00yh Dref Werdd – Blaenau Ffestiniog 10.30yb-12.30yh Canolfan Waith – Dolgellau 9.30yb-12.30yh Canolfan Henblas – Y Bala 10.00yb-12.00yh
    Canolfan Waith – Bangor 10.00yb-12.30yh Canolfan Waith – Caernarfon 1.30yh-4.30yh Llyfrgell – Bermo 2.00yh-4.00yh
    Canolfan Waith – Porthmadog 1.30yh-4.00yh Canolfan Waith – Tywyn 2.00yh-4.00yh  
    Yr Heliwr – Nefyn 1.30yh-4.00yh    
    MaesNi – Maesgeirchen 1.00yh-4.00yh    
Cookie Settings