Site search button

Cyfraniad hael i denantiaid Llys yr Eifl

Diolch o galon i Gwynedd Môn Youth Justice Services am y cyfraniad hael iawn yma i denantiaid Llyr yr Eifl.

Mae hi’n gyfnod anodd iawn i nifer o’n tenantiaid ni yn ganol yr argyfwng costau byw gyda prisiau bob dim yn codi. Bydd cyfraniad fel hyn o gymorth mawr iddynt ac yn siwr o roi gwên ar eu wynebau.

Diolch hefyd i Simone ein Swyddog Tai Cefnogol am drefnu’r cwbwl.

Cookie Settings