Site search button

Cyrsiau Addysg Oedolion Cymru

Rydym wedi dod o hyd i ddau gwrs rhithiol y credwn y byddai gennych ddiddordeb ynddynt, am ddim.

Manylion llawn Isod:

Teitl y Cwrs  Sgiliau Mentora Lefel 1

Manylion y Cwrs (adultlearning.wales)
Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 1

Manylion y Cwrs (adultlearning.wales)
Pris Am Ddim Am Ddim
Pryd? 
Cychwyn
Dydd Mercher 18:00- 20:00 | 6 wythnos
8 Medi 2021
Gorffen
13 Hydref  2021
Cychwyn
Dydd Mawrth 12:30- 14:30 | 9 wythnos
7 Medi 2021
Gorffen
9 Tachwedd 2021
Lleoliad  Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu:

·        Deall rôl a chyfrifoldebau mentor.

·        Deall sut mae perthnasoedd mentora yn cael eu sefydlu.

·        Deall y gwahanol dechnegau cyfathrebu a ddefnyddir ar gyfer mentora.

·        Gwybod sut i osod targedau.

·        Deall goblygiadau diogelwch yn y sesiwn fentora.

Bydd y cwrs yn edrych ar: –

·        Esiamplau o wasanaeth

·        cwsmeriaid da a gwael

·        Pwysigrwydd argraffiadau cyntaf

·        Sut i ymdrin â phroblemau a chwynion cwsmeriaid

 

 

 

Gofynion Mynediad

 

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Gofynion Mynediad

 

Nid oes angen profiad blaenorol ar gyfer y cwrs hwn ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Manylion y Cwrs (adultlearning.wales) Manylion y Cwrs (adultlearning.wales)

Beth Fyddwch Chi Angen?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny’n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a’n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i’r gwasanaethau hyn.

Cookie Settings