Site search button

Diogelwch Tân dros y Nadolig

Rydym eisiau i bawb gael Nadolig Llawen a diogel eleni.

Dyma ychydig o tips i chi gadw’n ddiogel Nadolig…

Pethau i’w osgoi…

  • Gosod canwyllau yn agos i goed Nadolig, neu ddefnyddiau a all mynd ar dân yn hawdd.
  • Gosod addurniadau ar oleuadau neu wresogyddion, gall rhain fynd ar dân yn hawdd.
  • Gadael bwyd yn coginio os nad oes neb yno i gadw llygaid arno.
  • Gadael blybiau goleuadau eich coeden Nadolig gyffwrdd a rhwybeth all fynd dân yn hawdd.

 

Cofiwch…

  • Gwnewch yn siwr bod marc barcud ar eich goleuadau Nadolig a newidiwch bylbiau newydd yn lle rhai sydd wedi torri.
  • Gwnewch yn siwr bod ymwelwyr a pherthnasau yn gwybod sut i fynd allan mewn argyfwng.
  • Diffoddwch oleuadau Nadolig a thynnwch y plwg cyn gadael y tŷ neu cyn i chi fynd i’r gwely.
  • Profwch eich larwm mwg bob wythnos.
  • Cadwch ganhwyllau ymell o gyrraedd plant. Gwnewch yn siwr eu bod wedi eu diffodd yn iawn cyn i chi fyd i’r gwely.
  • Gwnewch amser i ymweld â pherthnasau neu gymdogion oedrannus ynghanol y dathlu gan eu bod yn fregys

Ond cofiwch yn pwysicach oll…cofiwch fwynhau eich hyn.

Cookie Settings