Site search button

Diolch Tîm Gosod

Mae ein Tîm Gosod yn dîm prysur iawn yma yn Adra. Eu gwaith dydd i ddydd ydy dod o hyd i’r cartref iawn i chi ein cwsmeriaid. Llynedd llwyddodd y tîm i osod 425 o gartrefi.

Rydym wrth ein boddau yn derbyn negeseuon o ddiolch gan rhai o’r bobl hynny fel Jackie a Mark a symudodd i’w cartref yn ddiweddar:

“Fedrwn ni’m diolch digon I chi am fod yn amyneddgar hefo ni ac am eich holl help wrth I chi ateb unrhyw gwestiyn oedd gennym ni ar y hyd y ffordd. Roedden ni’n pryderu am y broses yma ond rydach chi ar tîm wedi gwneud y broses yn un syml, clir a di-boen.”

Diolch o galon am gysylltu Jackie a Mark. Pob dymuniad da i chi yn eich cartref newydd, gobeithio y byddwch yn hapus iawn yno.

 

Cofiwch os ydych chi’n chwilio am gartref cymdeithasol, mae’n rhaid cofrestru Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd.

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Tai/Tai-Cymdeithasol.aspx

 

Mae pob cartref sydd ar gael ar hyn o bryd I’w weld ar ein Gwefan:

https://www.adra.co.uk/chwilio-am-gartref/cartrefi_ar_osod/

 

Cookie Settings