Site search button

Diwrnod amgylcheddol Peblig, Caernarfon

Sgipiau llawn sbwriel ar stad Peblig, Caernarfon.

Fe gafodd Diwrnod Amgylcheddol ei gynnal ar stad Peblig yng Nghaernarfon wythnos diwethaf.

Roedd hyn yn rhoi cyfle i’n cwsmeriaid ddod â’u gwastraff i sgipiau a oedd wedi’u lleoli ar draws y stad.

Y bwriad oedd hybu ailgylchu a chodi balchder yn y cymunedau mae ein tenantiaid yn byw a lleihau tipio anghyfreithlon.

Roeddem yn hynod o falch o gael cydweithio gyda thîm ailgylchu Cyngor Gwynedd, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, a Gwasanaeth Prawf.

Dywedodd Sion Eifion Jones, Swyddog Prosiectau Cymunedol Adra: “Diolch yn fawr iawn i’n holl bartneriaid am wneud i’r digwyddiad yma weithio, a diolch i’n holl denantiaid a ddaeth i gymryd rhan.”

“Mae hi mor braf gweld balchder cymunedol a phawb yn dod at ei gilydd i edrych ar ôl eu cymunedau.”

Fe gafodd wyth sgip ei lenwi ac roedd angen sawl trip i’r ganolfan ailgylchu gyda faniau’r Cyngor.

 

Cookie Settings