Site search button

Disgyblion Trawsfynydd a Gellilydan yn elwa o waith allanol yn yr ardal.

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni lleol James Cyf ar waith allanol ar ein cartrefi ym Maes Gwyndy, Trawsfynydd
a’r Glynnor, Gellilydan. Cafodd gwaith ail- doi, insiwleidio waliau allannol i wella pa mor dda mae’r cartrefi yn cadw gwres, ail-chwipio i
foderneiddio edrychiad ein cartrefi a gosod drysau a ffenestri newydd ei wneud.

Fel rhan o’r gwaith adeiladu gan James Cyf rydym yn sichrau fod y gymuned yn elwa, felly fel rhan o fudd cymunedol y cynllun yma
rhoddodd James Cyf arian i ddwy ysgol leol, sef ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan a Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd.

Defnyddiodd Ysgol Bro Hedd Wyn yr arian i brynu potiau blodau newydd i fynd tu allan i’r ysgol a prynnodd Ysgol Edmwnd Prys offer chwaraeon
newydd, gan gynnwys gôl pêl-droed a polion i chwarae pêl fasged.

Diolch yn fawr i James Cyf am eu cyfraniad a’u gwaith arbennig ar ein cartrefi yn yr ardal.

Cookie Settings