Site search button

Swyddogion Cefnogi – yma i chi

Roedd hi’n wythnos codi ymwybyddiaeth iechyd meddwl 10-14 o Fai.

Cofiwch os ydych chi’n dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl, peidiwch a dioddef ar eich pen eich hyn. Mae cymorth ar gael.

Mae ein Swyddogion Cefnogi Tenantiaid yma i’ch helpu.

Cheryl yw un o’n Swyddogion:

“Os ydych chi’n dioddef o broblemau iechyd meddwl, cysylltwch â ni. Rydym yn cyd-weithio a nifer o asiantiaethau a sefydliadau, felly gallwn i eich helpu i ddod o hyd i’r bobl orau i’ch helpu chi. Cysylltwch a mi gymrwn ni hi un cam ar y tro”

Felly codwch y ffôn neu anfonwch ebost a cysylltwch gyda ni:

  • 0300 123 8084
  • ymholiadau@adra.co.uk
Cookie Settings