Site search button

Tafarn yr Heliwr yn ail agor ei ddrysau

Tafarn yr heliwr

Braf gweld yr adeilad ar y stryd fawr yn agor ei ddrysau unwaith eto fel menter gymdeithasol.

Ar ôl cau yn 2009, ynghyd a sawl siop a busnes lleol arall ar Stryd Fawr Nefyn, bydd Yr Heliwr yn ail agor i groesawu cwsmeriaid blaenorol a newydd.
Dywedodd Gwenno Rice Swyddog datblygu cymunedol Yr Heliwr –

“Diwrnod arbennig oedd y diwrnod agored, braf iawn gweld stryd fawr nefyn wedi adfywio fel oeddi 10 mlynedd yn ol, braf gweld y gymuned yn mwynhau diolch o galon i bawb ddaeth i’r agoriad swyddogol dydd Sadwrn! Diwrnod arbennig a noson lwyddiannus dros ben Rydym wrth ein bodd bod Yr Heliwr bellach ar agor ac yn edrych ymlaen at gynnal amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau yma, trwy gydol y flwyddyn”

Cefnogwyd y fenter gan dros 500 o fuddsoddwyr yn archebu cyfandaliadau a chodi dros £85,000 ag hefyd trwy amrywiaeth o grantiau gan gynnwys grant o Gronfa Buddsoddi Gymunedol Adra.

Am fwy o wybodaeth am ein Cronfa Buddsoddi Cymunedol, cysylltwch â’n Tîm Cymunedau a Phartneriaethau trwy ffonio 0300 1238084 neu cymunedol@adra.co.uk

Cookie Settings