Site search button

Tê bach prynhawn i drigolion ardal Arfon

I ddathlu wythnos cenedlaethol tê bach prynhawn rydym wedi cydweithio â Age Cymru i greu bocsus tê prynhawn i rai o’n tenantiaid sydd mewn tai cefnogol yn ardal Arfon.

Roedd yn gyfle i’n Swyddog Cefnogol fynd o amgylch cartrefi ein tenantiaid i gynnig bocs bendigedig  llawn brechdanau, cacennau, rol selsig, a sgon gyda jam a hufen gan Age Cymru iddynt a chael sgwrs.

Roedd pawb wrth eu boddau gyda’r bocsys.

Diolch o galon Age Cymru

Cookie Settings