Site search button

Ein straeon diweddaraf

Neges o ddiolch gan un o’n cwsmeriaid

Mae hi mor braf derbyn negeseuon cadarnhaol gan ein cwsmeriaid. Rydym yn falch iawn o […]

Darllen mwy

Cyfle i’ch prosiect cymunedol dderbyn cymorth ariannol

Mae Adra yn cynnig grantiau o hyd at £1,000 i grwpiau cymunedol a gwirfoddol, er […]

Darllen mwy

Cwrs Gwasanaeth Cwsmer drwy Academi Adra

Mae’n bleser ganddom gyhoeddi bod cwrs Hyfforddiant Gwasanaethau Cwsmer newydd sbon ar gael trwy ein […]

Darllen mwy

Blwyddyn llwyddiannus i’n Prentisiaid Tai

Mae blwyddyn wedi gwibio heibio ers ein Prentisiad Tai, Lauren a Jess ymuno hefo ni.  […]

Darllen mwy

Eich Barn Chi

Pob blwyddyn byddwn yn cysylltu gyda tua 1400 o gwsmeriaid i ofyn eich barn am […]

Darllen mwy

Buddsoddi yn eich cartrefi

Yma yn Adra, rydym yn deall pa mor bwysig ydi’r tai sydd gennym i chi […]

Darllen mwy
Cookie Settings