Site search button

Ein straeon diweddaraf

Bocsys Tê Bach i drigolion Hen Balas, Llanelwy

Yn dilyn cwblhau gwaith adnewyddu draw yn Hen Balas, Llanelwy, fe wnaeth W.F.Claytons gyfrannu £250 tuag at focsys tê bach i’r tenantiaid, yn rhan o’i ymrwymiad gwerth cymdeithasol.

Darllen mwy

Tu hwnt i’r cwricwlwm – profiad gwaith gydag Adra

Braf oedd cael croesawu 10 person ifanc o ysgolion lleol draw am brofiad gwaith cyn […]

Darllen mwy

Diogelwch Tân: Beiciau a Sgwters Trydan

Mae beiciau trydanol (e-feic) a sgwteri trydanol (e-sgwter) yn dod yn fwy a fwy poblogaidd. […]

Darllen mwy
Cookie Settings