Site search button

Ein straeon diweddaraf

Paratoi am dywydd garw

Mae gogledd Cymru wedi gweld nifer o stormydd garw dros y misoedd diwethaf, a dyma bethau gall bawb wneud er mwyn paratoi ar eu cartrefi ar gyfer mwy.

Darllen mwy

Gwasanaethu systemau gwresogi

Mae hi yn hynod o bwysig ein bod yn gallu cael mynediad i’ch cartref er mwyn gwasanaethu’r boeler yn flynyddol.

Darllen mwy

Arhoswch yn ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

Mae Tachwedd 5ed yn prysur agosáu, felly hoffwn gymryd y cyfle hwn i atgoffa pawb […]

Darllen mwy

Diwrnod amgylcheddol Peblig, Caernarfon

Roedd hyn yn rhoi cyfle i’n cwsmeriaid ddod â’u gwastraff i sgipiau a oedd wedi’u lleoli ar draws y stad.

Darllen mwy

Ymweliadau stadau gan Adra yn parhau

Diolch yn fawr i’n tenantiaid am y croeso yn ardal Bangor Uchaf

Darllen mwy

Bocsys Tê Bach i drigolion Hen Balas, Llanelwy

Yn dilyn cwblhau gwaith adnewyddu draw yn Hen Balas, Llanelwy, fe wnaeth W.F.Claytons gyfrannu £250 tuag at focsys tê bach i’r tenantiaid, yn rhan o’i ymrwymiad gwerth cymdeithasol.

Darllen mwy
Cookie Settings